מחלקת גרמניה -germany dep

מחלקת גרמניה עוסקת בקשרים ושיתופי פעולה בין ישראל לגרמניה. דיאלוג זה קיים מזה שנים רבות, עוד בטרם כינון הקשרים הדיפלומטיים בין שתי המדינות (בשנת 1965). המחלקה עוסקת בשיתופי פעולה תרבותיים, הכוללים משלחות של אנשי חינוך, סטודנטים ובני נוער. המחלקה עומדת בקשר רציף ומתמשך עם מוסדות רבים בגרמניה, ביניהם אוניברסיטאות, בתי ספר ומגוון מוסדות חינוך ותרבות, כמו גם קהילות וארגונים יהודיים. בין היתר, המחלקה מקיימת פעילויות ואירועים בנושא השואה בכלל ושימור זיכרון השואה בפרט. כמו כן, מתקיימים במכון סמינרים עבור מתנדבים גרמניים המגיעים לישראל למשך כשנה במימון משרד הרווחה הגרמני.

Comments are closed